ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำชนิดเข้มข้น ตราเสือติดปีก

ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ PM ตราเสือติดปีกปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ PM ตราเสือติดปีก
ชุด 1 มี 3 ขวด ใช้ได้ 20 ไร่ ราคา 1,500 บาท
            PM-super-one เพิรส์วันเอ็กตร้า 3
-          เป็นสารอาหารสังเคราะห์เข็มข้นประกอบไปด้วย อาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต ในรูปแบบของสารอาหารโมเลกุลเดี่ยว ขนาดเล็กกว่าปากใบพืชทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอการสังเคราะห์แสง สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้ทุกชนิด
ประโยชน์
1.       เร่งการเจริญเติบโต ป้องกันดอกร่วง เพิ่มนำหนัก เพิ่มสีสัน เพิ่มความหวานเพิ่มขนาด เสริมพลังงานทำให้พืชโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรง
2.      เป็นอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างใบและดอก เพิ่มการติดดอก และขยายขนาดผลอ่อน พืชออกผลเร็วกว่าปกติ
3.      เป็นองค์ประกอบสำคัญ เป็นของเหลวที่ช่วยบำรุงเกสรพืช
4.      ช่วยให้พืชพื้นตัวได้เร็ว จากอาการเสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นโรคหรือจากภัยธรรมชาติ
5.      ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเป็นพิษตกค้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร
            พืชล้มลุก 3-5 ซีซี
            พืชยืนต้น 5-10 ซีซี
วิธีใช้ 
            ฉีดตามใบพืชหรือลาดโคลนต้น

ธาตุอาหารพืช ตราเสือติดปีก PM-2
ช่วยกระตุ้นการแตกราก แตกกอ แตกหน่อ เร่งให้รากแข็งแรก ยาวเร็ว เพิ่มพลังงานให้ต้นพืช ย่อยสลายเม็ดดิน ขยายช่องว่างในมวลดิน ทำให้ดินร่วนซุย พืชกินอาหารได้เติมที ทำให้พืชไม่โทรม ระหว่างการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และวัชพืชต่างๆ
อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร
            พืชล้มลุก 10-20 ซีซี
            พืชยืนต้น 20-30 ซีซี
วิธีใช้ 
            ฉีดตามใบพืชหรือลาดโคลนต้นPM-3 F One
-          สารกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคพืช มีคุณสมบัติเด่นในการกำจัดแมลง ป้องกันเชื้อต่าง ๆ เป็นสาเหตุ ทำให้พืชเป็นโรค ในท่อน้ำเลี้ยง ทำให้พืชแข็งแรง โตเร็วไม่เป็นโรค
คุณสมบัติเด่นในการกำจัดและป้องกันเชื้อรา ไวรัส และแบคทรีเรีย
อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร
            พืชล้มลุก 10-20 ซีซี
            พืชยืนต้น 20-30 ซีซี
วิธีใช้ 
            ฉีดตามใบพืชหรือลาดโคลนต้น  โทร 082-227-0396 (บ่าวข้าวก่ำ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กระดานฝากข้อความ